MENU

OVIRE SO NAŠI IZZIVI

Altamedics je zastopnik in dobavitelj originalnih in generičnih zdravil na trgih Nemčije, Slovenije in Hrvaške. Nismo največji, smo pa odzivni. Ovire so naši izzivi.

prikaži več
"Feeling strong, moving forward"

NISMO NAJVEČJI, SMO PA ODZIVNI

Altamedics je raznolika skupina, ki deluje na farmacevtskih trgih različnih držav. 

Poslovati smo začeli leta 2007, v turbulentnih časih globalne bančne recesije, ki niso bili naklonjeni start-up podjetjem.  Verjamemo, da smo uspeli zavoljo želje po nenehnem razvoju, privzete vztrajnosti in trdega dela.

Zastopamo in tržimo farmacevtske izdelke pod lastno blagovno znamko, kot tudi farmacevtske izdelke drugih proizvajalcev.

To dosegamo samostojno, s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov na področju razvoja, oskrbe in trženja. Število projektov in partnerjev vztrajno raste.

Učinkovitost in kakovost zdravil so za zdravje bolnikov ključnega pomena. Za zagotovitev  varne uporabe mora vsako podjetje vzpostaviti sistem farmakovigilance in ga neprestano prilagajati znanstvenemu in tehničnemu napredku.

nazaj

VIDIMO NOVE REŠITVE

Prihodnost pripada prilagodljivim. Smo ves čas na preži. Odkrivamo izdelke za katere menimo, da imajo velik potencial.

prikaži več
"Attracting new opportunities"

KAKOVOST JE VSE

V podjetju Altamedics ne ločimo malih in velikih partnerjev. Ne izbiramo bolj ali manj dobičkonosnih produktov. V distribucijiski verigi od proizvajalca do končnega uporabnika šteje zgolj visoka kakovost, varnost, zanesljivost ter odgovornost.

Na teh temeljih smo gradili Altamedics, na teh temeljih bomo nadaljevali in nadgrajevali naše poslanstvo v zdravstvenih sistemih držav v katerih delujemo</p

nazaj

ZDRAVJE PRVA SKRB

V podjetju Altamedics je zdravje bolnikov prva skrb. Kot odgovorno podjetje sledimo vsem zahtevam evropske in slovenske zakonodaje in redno spremljamo farmakovigilanco naših zdravil, ki so v prometu.

prikaži več
"Quality and safety: our mission and guarantee"

VARNOST ZDRAVIL

Kaj je farmakovigilanca?

Spremljanje varnosti zdravil imenujemo farmakovigilanca. Farmakovigilanca je sistem odkrivanja, ocenjevanja, razumevanja in preprečevanja neželenih učinkov zdravil in drugih spoznanj o varnosti zdravil in ukrepanja z namenom upravljanja in zmanjševanja tveganja, povezanega z zdravili.

 

Kaj je neželeni učinek zdravila?

Neželeni učinek zdravila za uporabo v humani medicini je odziv pacienta na zdravilo, ki je škodljiv in nenameren.

Zdravljenje z zdravili prinaša tudi tveganja povezana z neželenimi učinki zdravil. Popolnoma varnega zdravila ni. Čeprav je varnost zdravil temeljito preverjena že med razvojem zdravila, je nekatere neželene učinke mogoče odkriti šele, ko je zdravilo na trgu.


V Altamedics-u se naše odgovornosti za varnost zdravil zavedamo tako, da izpolnjujemo številne obveznosti:

  • Vzdržujemo sistem farmakovigilance na način, ki zagotavlja zbiranje in primerjavo podatkov o vseh domnevnih neželenih učinkih zdravila.
  • Spremljamo naša zdravila in odkrivamo morebitne spremembe, ki bi vplivale na razmerje med koristjo in tveganjem zdravila.
  • Znanstveno ovrednotimo vse informacije o naših zdravilih in sprejmemo primerne ukrepe.
  • Zagotovimo, da so informacije o naših zdravilih, javnosti predstavljene objektivno in da niso zavajajoče.
  • Zbiramo in vrednotimo poročila o neželenih učinkih zdravil in o njih poročamo organu, pristojnemu za zdravila.
  • Izvajamo sistem za obvladovanje tveganj za zdravila.
  • Pripravljamo redna posodobljena poročila o varnosti zdravil, ki vsebujejo podatke, pomembne za znanstveno vrednotenje razmerja med koristjo in tveganjem zdravila.
  • Skrbimo za redna in ustrezna usposabljanja naših zaposlenih s področja farmakovigilance.

 

Telefon za poročanje neželenih učinkov zdravil: +386 1 23 22 095

E-pošta za poročanje neželenih učinkov zdravil: ...

nazaj

HITRI IN ZANESLJIVI

Altamedics preko svojih skladiščnih zmogljivosti v Neukirchnu in Ljubljani strateško pokriva tržišča Nemčije, Slovenije in Hrvaške. Vzdržujemo visoko strokovnost, s poudarkom na kakovosti farmacevtskih in ostalih proizvodov, ki se uporabljajo v zdravstvu. Zagotavljamo optimalne pogoje skladiščenja in distribucije v skladu z GMP / GDP predpisi.

prikaži več
"Reliably distributing, distributing reliability"

HITRE IN ZANESLJIVE STORITVE

Naše stranke so veledrogerije, klinike, bolnišnice in lekarne. 

Zavezani smo k odličnosti pri zagotavljanju visoko kakovostnih izdelkov, konkurenčnih cen, hitrih in zanesljivih storitev za naše stranke v državah, kjer je Altamedics prisoten.

Partnerjem nudimo kakovostno logistiko in hitro distribucijo.

nazaj

PARTNER

Sodelujemo s številnimi partnerji. Iz teh sodelovanj se veliko naučimo, hkrati pa v partnerstva z vsem srcem vlagamo lastno znanje in izkušnje.

prikaži več
"A dynamic partnership that comes to you"

DINAMIČNO PARTNERSTVO

Sodelovanje s partnerji je za Altamedics ključnega pomena. Cenimo vsakega posebej in se veselimo skupnih uspehov. Teh v preteklosti ni bilo malo, zato skušamo število partnerjev nenehno povečevati in pridobivati nove. Zavedamo se, da bi bilo brez teh sodelovanj sledenje našim ciljem in izboljševanje procesov nemogoče.

nazaj

Prihodnost se začne danes

V današnjem času občutnih premikov na področju farmacevtske industrije se, bolj kot kdajkoli prej, trudimo videti dlje in z drugačnimi očmi.

prikaži več
"Inspiration that dares"

PRIHODNOST SE ZAČNE DANES

Začeti zgodbo o uspehu v tehnološko in regulatorno najbolj zahtevni panogi na svetu, je bil izziv brez primere. Ne bi ga zmogli brez kolektiva, ki je sprejel vizijo preseganja ustaljenih miselnih okvirov in čuti potrebo po nenehnem širjenju obzorij.

V Altamedics-u sledimo načelu, da je prihodnost farmacevtske industrije v manjših, dinamičnih, ciljno usmerjenih podjetjih, ki razumejo problematiko lokalnih zdravstvenih sistemov, svojo energijo in znanje pa usmerjajo v zagotavljanje in dobavo zdravil najvišje kakovosti.

Verjamemo, da je prihodnjost v rokah tistih, ki svoj poslovni model gradijo na načelu: »addapt local – to become global«.

V današnjem času hitrih sprememb si zgolj najbolj prilagodljiva podjetja lahko obetajo konkurenčnost in uspešno prihodnost. Sodelavci v podjetju Altamedics se teh sprememb ne bojimo. Ravno nasprotno jih pozdravljamo, kar se kaže tako v naših procesih, kot tudi dejanjih. Tako kot izumitelji in raziskovalci, se zavedamo, da vedno obstaja učinkovitejši pristop in je moč stvari izvesti še bolje. 


Prihodnost se začne danes.

nazaj

Razvijamo trende

Vizija podjetja Altamedics je ostati korak pred konkurenco na področjih, kjer smo najbolj prepoznavni in razvijati dejavnost tako, da omogoča prilagodljivost in odzivnost.

prikaži več
"Bridging the gulf between trends"

ZANIMA NAS PRIHODNOST

Preteklost v farmaciji nas ne zanima. Ukvarjamo se s prihodnostjo. Ta, glede na čase v katerih živimo, temelji na prilagodljivosti in odzivnosti na potrebe in spremembe. Rušimo miselne okvire, snujemo kakšen bo Altamedics jutri.

 

Ne želimo zgolj ohraniti stika s konkurenco, temveč biti korak pred njo. Opredeliti v katero smer se bo razvijala dejavnost in hkrati izpolnjevati najvišje standarde kakovosti.

nazaj

ALTAMEDICS GmbH, Deutschland

ALTAMEDICS d.o.o., Slovenia

ALTAMEDICS Ltd, Cyprus

ALTAMEDICS d.o.o., Croatia

prikaži več
Meet us

ALTAMEDICS GmbH

TechnologiePark Köln
Eupener Strasse 135-137
D-50933 Köln
Tel.: +49 (0)221 277 299 100
Fax: +49 (0)221 277 299 110
...
www.altamedics.de

   

ALTAMEDICS d.o.o.

Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
Slovenia
tel: +386 (0)1 320 06 60
fax: +386 (0)1 320 06 65
...
www.altamedics.si

   

ALTAMEDICS Ltd

Arch. Makariou III Avenue. No 5,
P.O. Box 51930
3509 Limassol, Cyprus
tel: +357 2 510 73 90
fax: + 357 2 510 73 91
...
www.altamedics.com

   

ALTAMEDICS d.o.o.

Vrbani 4
10 110 Zagreb
Croatia
Tel : +385 1 3702 860
Fax: +385 1 3702 342
...
www.altamedics.hr

nazaj
"Healing Today, Feeling Tomorrow"

NAJVEČJI ZAKLAD

Altamedics-ov največji zaklad so zaposleni. S svojo strokovnostjo, znanjem in pogumom so prispevali, da je podjetje danes prepoznavna znamka v številnih državah.

 

 

next
"Executive team"

ALEKSANDAR KIRIDŽIEV

Founder and CEO of Altamedics

 

After graduating with a degree in veterinary medicine from the University of Zagreb, Croatia, in 1993 Mr. Kiridžiev began his career in the pharmaceutical industry.

 

For the last two decades he has worked on numerous pharmaceutical projects in the area of portfolio development, designing strategies for entering new markets and advertising campaigns for medicinal products.

 

Mr. Kiridžiev's desire to create new added value in the distribution and marketing of medicinal products led to the idea of establishing an international business model that stresses flexibility and adaptability to the changing pharmaceutical markets, while recognising that ensuring the highest quality products and responsibility towards patients are the key factors of success. Thus, in July 2007, Altamedics was born.

 

Today, six years since the establishment of Altamedics, Mr. Kiridžiev is proud to say that he has learned a great deal, and that knowledge and expertise has made Altamedics a fast-growing company – a niche specialist that provides the highest level of distribution and marketing services in the pharmaceutical industry.

prev
next
"Executive team"

ZDENKA FERENČAK

Managing Director of Altamedics Slovenia

 

Mrs. Ferenčak is responsible for expanding Altamedics's business in Slovenia, maintaining strong relationships with the health authorities and other institutions, as well as for implementing our sales strategies in the hospital and retail segments.

 

She graduated with a degree in Biology from the Biotechnical Faculty of the University of Ljubljana. Her rich international career working for market leaders in both innovative and generic pharmaceuticals began in 1998.

 

With her extensive international experience and enthusiasm, Ms. Ferenčak has played a major role in creating a dynamic business environment and ensuring adherence to Altamedics's business philosophy of staying "a step ahead" of the competition.

prev
next
"Executive team"

PETRA PILIH

Quality Assurance Manager and Responsible Pharmacist in Altamedics Slovenia

 

Mrs. Pilih began her career in the pharmaceutical industry in 2000, upon graduating from the Faculty of Pharmacy of the University of Ljubljana, Slovenia.

 

Prior to joining Altamedics, she worked on a variety of pharmaceutical projects involving the largest innovative and generic producers. She joined Altamedics in 2008 and coordinated the process of establishing the quality assurance system at Altamedics. Today, Altamedics is a respectable distributor and supplier of medicinal products to hospitals and pharmacies.

 

With her motivation and exceptional organisational skills, Ms. Pilih has made finished product quality and distribution services Altamedics's top priority – and, at the same time, our guarantee and motivation for continuous development in this segment.

prev
"Executive team"

Gabrijela Tevž

Managing Director of Altamedics, Croatia

 

Mrs. Tevž began her professional career in the retail pharmaceuticals field upon completing her education in 1992.

 

In the more than two decades since, she has gained vast experience in the wholesale and distribution aspects of the pharmaceutical industry, working at every level from retail up to the largest wholesalers in the country.

 

Her rich experience and impressive ability to forecast, plan, and optimize stock in the distribution channel have provided Altamedics with fresh opportunities and a new dimension in understanding the Croatian market, and have positioned Altamedics as a leading supplier of niche medical products in Croatia.